Landis+Gyr ja Caruna solmivat merkittävän sopimuksen etäluentapalvelusta

Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö Caruna siirtää 650 000 etäluettavan mittapisteen operointivastuun Landis+Gyrille syksyllä 2018. Palvelusopimuksen kesto on vähintään kuusi vuotta ja se vahvistaa Landis+Gyrin asemaa energiayhtiöiden teknologiariippumattomana palveluntarjoajana.

Landis+Gyr ottaa vastuun Carunan etäluentaratkaisun operoinnista elokuussa 2018, kun Carunan nykyinen palvelusopimus päättyy. Osapuolten välinen sopimus allekirjoitettiin 16.6.2017 julkisen kilpailutuksen jälkeen. Sen pituus on vähintään kuusi vuotta, joiden lisäksi siihen liittyy optio kolmesta lisävuodesta.

Palvelussa Landis+Gyr toimittaa Carunalle etäluettavien sähkömittareiden tuntipohjaiset kulutus- ja sähkönlaatutiedot sekä hälytykset. Lisäksi Landis+Gyr hallinnoi etäohjauksia ja aktivoi tarvittavat kenttätyöt.

Caruna on yksi älykkään mittauksen käyttöönoton edelläkävijöitä Suomessa. Valtaosa sen kotitalousasiakkaista siirtyi sähkön etäluennan piiriin vuonna 2014. Etäluenta mahdollistaa asiakkaille reaaliaikaisen sähkönkulutuksen seurannan.

“Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvää palvelua ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Kun etäluenta on luotettavaa, asiakkaamme voivat seurata sähkönkäyttöään ja vaikuttaa kulutukseensa. Landis+Gyr on vahva toimija energia-alalla ja erikoistunut etäluentateknologiaan ja -ratkaisuihin. Odotamme paljon tulevien vuosien yhteistyöltä ja kumppanuudelta”, Carunan asiakkuusjohtaja Katriina Kalavainen sanoo.

Etäluennan avulla sähköyhtiöt saavat käyttöönsä korkealaatuista ja ajantasaista tietoa sähkön kulutuksesta ja laadusta. Landis+Gyrin etäluentapalvelussa tieto kerätään mittareilta ja prosessoidaan valmiiksi energiayhtiöiden liiketoimintaprosesseja varten, ja palveluntuottaja huolehtii myös laitekannan ja järjestelmien ylläpidosta. Etäluenta on Landis+Gyrin liiketoiminnan ydintä, joten se pystyy joustavasti huomioimaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja tulevaisuuden toiminnallisuusvaatimukset palveluntuotannossaan.

“Tämän sopimuksen myötä vahvistamme asemaamme palveluntarjoajana ja osoitamme, että meillä on valmius tuottaa etäluentapalveluja myös kolmannen osapuolen teknologialle kilpailukykyisesti. Sillä on tärkeä merkitys myös suunnitelmillemme laajentaa palvelutoimintaamme Euroopassa”, sanoo Landis+Gyrin Pohjois-Euroopan toimitusjohtaja Ari Tolonen.

Caruna Oy
Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 664 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla, Lapissa sekä Satakunnassa. Carunassa työskentelee noin 270 henkilöä ja yhtiö työllistää suoraan yhteensä 2 000 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Lisätietoja: www.caruna.fi

Landis+Gyr
Landis+Gyr tarjoaa integroituja energianhallintaratkaisuja ja on maailmanlaajuisesti alansa markkinajohtaja. Yritys toimittaa energiamittareita, etäluentaratkaisuja sekä etäluentapalveluita energiayhtiöiden tarpeisiin ja tarjoaa Toshiban tuotteita siirto- ja jakeluverkkoon. Landis+Gyr on aktiivisesti mukana kehittämässä älykästä verkkoa ja tarjoaa teknologiaa myös jakeluverkon seurantaan, hallintaan ja ohjaukseen. Landis+Gyr on Toshiban itsenäinen tytäryhtiö ja toimii yli 30 maassa. Sen palveluksessa on noin 6 000 alan ammattilaista. Suomessa yrityksen toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Jyväskylässä.