Landis+Gyr ja GeoPal Solutions yhteistyöhön: uusi ratkaisu älykkään mittauksen kenttätöiden hallintaan

Zug, Sveitsi, 18. syyskuuta 2019: Landis+Gyr (LAND.SW) vahvistaa tarjontaansa ja esittelee uuden työkalun älykkäiden energiamittareiden asennustöiden hallintaan. Uudessa tuotteessa yhdistyy Landis+Gyrin vahva kokemus älykkäiden mittareiden asennuksista ja operoinnista sekä GeoPal Solutionsin kehittämä Android-sovellus ja digitaalinen järjestelmäalusta.

Landis+Gyr tuo Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan markkinoille Field Operations Manager (FOM) -ohjelmiston, joka tarjoaa energiayhtiöille kattavan työkalupaketin älykkäiden energiamittareiden asennuksiin. Järjestelmä tehostaa prosesseja ja parantaa asennustyön laatua luomalla digitaalisen ympäristön ja tarjoamalla yhteiset suunnittelu-, aikataulutus- ja seurantatyökalut asennustöiden hallintaan.

”Olemme iloisia GeoPal Solutionsin kanssa aloitetusta yhteistyöstä, joka vahvistaa tarjontaamme älykkäiden mittalaitteiden kenttätöiden hallinnassa”, sanoo Christian Giroux,  Landis+Gyrin tuotepäällikkö. ”Energiayhtiöillä on kasvava tarve työkaluille, jotka auttavat hoitamaan etäluettavan mittari-infrastruktuurin käyttöönottoa ja operointia tehokkaasti ja taloudellisesti. Nyt vastaamme tarpeeseen yhdistämällä oman kokemuksemme ja GeoPalin ohjelmistot ja verkkopohjaisen järjestelmäalustan.”

FOM-ohjelmisto korvaa kenttätoimintojen hallinnassa paperidokumentaation ja parantaa toiminnan laatua samalla kun se vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuuksia.  Työkalu sisältää käyttöliittymät energiayhtiöiden asiakas- ja toiminnanhallintajärjestelmiin (CIS/ERP), joten työtilaukset ja työn valmistumisen seuranta on sujuvaa. Järjestelmässä on myös kattavat ominaisuudet työturvallisuuden ylläpitoon. Ratkaisu on parhaillaan Landis+Gyrin asiakkailla kokeilukäytössä Pohjoismaissa.

”GeoPal Solutions keskittyy tarjoamaan ratkaisuja monimutkaisiin ja dynaamisiin kenttäoperoinnin ongelmiin, joihin perinteiset lähestymistavat eivät ole riittävän joustavia ja joihin oma räätälöity sovelluksensa olisi liian kallis tai aikaa vievä ratkaisu”, sanoo Paul Coyle, GeoPalin myyntijohtaja. ”Landis+Gyrin FOM-ratkaisu ja etäluettavat mittarit ovat ihanteellinen käyttökohde ohjelmistoteknologiallemme. Uskomme, että tämä on vasta ensiaskel kumppanuudessa, joka voi tulevaisuudessa tuottaa vielä merkittävämpiä etuja energiayhtiöille.”

Landis+Gyr

Landis+Gyr on maailmanlaajuisesti johtava integroitujen energianhallintaratkaisujen tarjoaja. Tuotevalikoimamme kattaa innovatiiviset ja joustavat ratkaisut energian etäluentaan sekä älykkään verkon ja älykkään infrastruktuurin monimutkaisiin haasteisiin.

Landis+Gyrin liikevaihto on 1,8 miljardia dollaria, ja sen palveluksessa on noin 5 600 työntekijää yli 30 maassa viidellä mantereella. Suomessa toimipisteemme sijaitsevat Jyväskylässä ja Vantaalla. Lue lisää osoitteesta www.landisgyr.fi

GeoPal Solutions

GeoPal Solutions auttaa asiakkaitaan tehostamaan toimintaansa mobiilien tiedonkeruu- ja analytiikkaratkaisujemme liikkeenjohdolle tuottaman tietämyksen avulla.  GeoPal tarjoaa kattavaa kenttätoimintojen hallintaratkaisua (FOM), jonka kokonaisvaltainen toimintaperiaate kattaa kaikki kenttätoimintojen digitalisointiin liittyvät osa-alueet. Asiakaskuntaan kuuluu maailman suurimpia teollisuuspalveluyrityksiä, energiayhtiöitä, kunnallishallinnon toimijoita, ympäristöpalveluiden tarjoajia ja kiinteistöhuoltoyrityksiä. Lue lisää osoitteessa www.geopal.com

Lisätietoja:

Johannes Hackstette
Communications & PR Manager EMEA, Landis+Gyr
Johannes.Hackstette@landisgyr.com
+49 911 723 8707

GeoPal Solutions:

Gary Dempsey
Marketing Manager, GeoPal Solutions
Gary.Dempsey@GeoPal.com
+353 86 027 6965