Sijainti: Finland Muuta sijaintiSulje

Kajave liittyy Suomen kansalliseen datahubiin Landis+Gyrin pilviratkaisun avulla

Kainuun mittaustiedot pääsevät nyt suoremmin ja nopeammin sähkömarkkinoille, mikä parantaa merkittävästi tehokkuutta ja vähentää kustannuksia.

Jyväskylä, Suomi – 7. marraskuu, 2022 – Suomalainen jakeluverkko-operaattori Kajave on luopunut nykyisestä MDM-järjestelmästään ja liittänyt Landis+Gyr AIM -järjestelmänsä suoraan kansalliseen Datahubiin Landis+Gyr Datahub Connector -palvelun (DHC) avulla – Googlen pilvipalvelussa toimivan pilvipohjaisen ratkaisun. Tämä merkitsee hankkeen ensimmäisen vaiheen päättymistä, johon sisältyy Datahub 1.0:aan liittyvien tietojen ja prosessien siirtäminen.  Vaihe 2 ajoittuu samaan aikaan, kun Fingrid, Suomen siirtoverkonhaltija, julkaisee Datahubin version 2.0. Sen lisäksi, että DHC on nopeampi ja suorempi yhteys Datahubiin, se on myös virtaviivaistanut prosessia, mikä tuo merkittäviä säästöjä.

Kun Suomen kansallinen Datahub otettiin käyttöön helmikuussa 2022, tiedot 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta, jotka aiemmin oli tallennettu erillisiin järjestelmiin 100 sähköntoimittajan ja 80 jakeluverkko-operaattorin kesken, ovat nyt keskitetysti ja välittömästi valtuutettujen osapuolten saatavilla. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa radikaalisti päivittäisiä toimintoja, kuten toimittajan vaihtoa, jota tapahtuu Suomessa yli 400 000 kertaa vuodessa. Taseselvitysten kaltaisten prosessien siirtyminen Datahubiin tarkoittaa, että verkonhaltijat voivat siirtää tietoja suoraan sähkömarkkinoille, jolloin jokaiselle sähkökauppiaalle ei tarvitse ilmoittaa asiasta erikseen. Operaattoreiden välinen tiedonvaihto on pudonnut jo tuhannesosaan viime vuodesta.

Kajave OY:lle, joka palvelee noin 60.000 asiakasta Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata, tämä oli keskeinen tekijä päätöksessä poistaa ylimääräinen MDM-järjestelmä. "Meidän ei enää tarvitse itse käsitellä Kajaven jakeluverkkoalueella toimivien 56 sähkönmyyntiyhtiön taseselvityksiä", kertoo Jari Rusanen- palvelupäällikkö, Kajave. "Tämä tarkoittaa, että emme enää tarvitse ylimääräistä MDM-järjestelmää näiden tilitysten suorittamiseen, vaan voimme nyt käyttää Landis+Gyrin AIM-järjestelmän mittaritietojen hallintaominaisuuksia ja muodostaa yhteyden suoraan Datahubiin Landis+Gyr DHC:n avulla."

"Landis+Gyrin järjestelmän avulla pyrimme tuomaan Datahubin edut meille ja asiakkaillemme", sanoo Kajave Oy:n toimitusjohtaja Timo Jutila. Jutilan mukaan muutos vähentää järjestelmien rajapintoja ja siten lisää tietojen saatavuutta ja parantaa tietojen tarkkuutta. "Viime kädessä älykkäät mittarit ja niitä tukevat järjestelmät antavat asiakkaille mahdollisuuden parantaa omaa energiatehokkuuttaan ja siten edistää siirtymistä vihreämpään energiajärjestelmään."

Mittaustietojen validointi, jakeluverkon edellyttämät laskentatoiminnot ja mittaustietojen pitkäaikaistallennus tapahtuvat nyt Landis+Gyr AIM -järjestelmässä. Järjestelmä- ja palveluratkaisua vaihtamalla Kajave pystyy keskittymään jakeluverkonhaltijan tarvitsemiin järjestelmätoimintoihin. Samalla Kajave pystyy yksinkertaistamaan tietojärjestelmäarkkitehtuuriaan ja saavuttamaan kustannussäästöjä.

"Olemme saaneet asiat hyvin käyntiin", lisää Rusanen, joka vastaa myös mittauksista. "Myyjäkohtaiset energiamäärät ja jakeluverkkokohtaiset häviöt voidaan nyt määrittää Landis+Gyr AIM Datahub Connector -palveluiden avulla, jotka ovat yhteydessä valtakunnalliseen Datahubiin. Siirtämällä energiankulutustiedot suoraan Datahubiin DHC poistaa tarpeen seurata lukemia kahdessa erillisessä järjestelmässä ja sujuvoittaa päivittäistä työtä. Lisäksi asiakkaat, joilla on useita kulutuspisteitä eri verkoissa, voivat nyt paremmin seurata kulutusta yhdessä järjestelmässä riippumatta jakeluverkonhaltijasta tai toimittajasta."

Landis+Gyr

Landis+Gyr on johtava maailmanlaajuinen integroitujen energianhallintaratkaisujen toimittaja. Mittaamme ja analysoimme energian käyttöä tuottaaksemme vaikuttavaa analytiikkaa älykkäiden verkkojen ja infrastruktuurin hallintaa varten, minkä ansiosta energialaitokset ja kuluttajat voivat vähentää energiankulutusta. Innovatiivinen ja hyväksi todettu ohjelmisto-, palvelu- ja älykäs anturiteknologiaportfoliomme on keskeinen tekijä sähköverkon hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Landis+Gyr on välttänyt yli 9 miljoonaa hiilidioksiditonnia tilikaudella 2021, ja Landis+Gyr hallitsee energiaa paremmin – vuodesta 1896 lähtien. Landis+Gyrin liikevaihto on 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria tilikaudella 2021, ja se työllistää noin 6 800 lahjakasta työntekijää viidellä mantereella. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme www.landisgyr.eu.

Yhteystiedot tiedotusvälineille

Anoop Gangadharan
EMEA-alueen markkinointipäällikkö
Puhelin +41 41 935 60 88
anoop.gangadharan@landisgyr.com