Sijainti: Finland Muuta sijaintiSulje

Oikea ratkaisu yhtiösi tarpeisiin

Landis+Gyrin muuntamovalvonnan ja -automaation ratkaisu on suunniteltu ensisijassa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin digitalisointiin. Tarjontamme tukee keski- ja pienjänniteverkon hallintaa, ja sen avulla voidaan tehostaa verkonhallintaa sekä varautua hajautetun energiantuotannon ja dynaamisen kulutuskäyttäytymisen aiheuttamiin haasteisiin.

Muuntamovalvonta tukee käytönvalvontaa, verkoston- ja käytönsuunnittelua, verkostohuollon suunnittelua ja hallintaa sekä energiataseen hallintaa. Sen avulla voit lisätä pienjänniteverkon läpinäkyvyyttä ja pidentää verkko-omaisuutesi elinkaarta.