Sijainti: Finland Muuta sijaintiSulje

YRITYSVASTUUN EDISTÄMINEN

Kestävän kehityksen kolme peruspilaria

Landis+Gyr on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuulliseen yritystoimintaan. Sitoumuksemme nojaa kolmeen peruspilariin: teknologiaan, joka edistää kestävää kehitystä sekä prosesseihin ja tuotteisiin jotka huomioivat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden vaatimukset. Etäluentateknologiamme mahdollistaa luonnonvarojen älykkään ja vastuullisen käytön sekä vaihtoehtoisten energialähteiden integraation. Kehitämme jatkuvasti toimintaa toimitusketjuamme ja luomaan tuotteita, jotka tukevat kestävää kehitystä.

Näytämme esimerkkiä

Yrityksemme tarjoaa työkaluja energian hallintaan, ja auttaa näin yrityksiä ja kuluttajia pienentämään hiilijalanjälkeään.Huomioimme kestävyyden myös omassa toiminnassamme: kierrätys on integroitu osa tuotantoamme ja vältämme haitallisten kemikaalien käyttöä sekä jätteen syntymistä prosesseissamme. Lisäksi noudatamme ISO-ympäristösäädöksiä ja -standardeja.


Eettiset ohjeet

Landis+Gyrin Code of Conduct määrittää liiketoimintaetiikkamme periaatteet sekä tärkeimmät käytännöt ja toimintatavat. Kaikki 6 000 työntekijäämme ovat sitoutuneet toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti.

Lataa Landis+Gyrin Code of Conduct.

Hiilijalanjälki

Autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeä, ja kiinnitämme siihen huomiota myös omassa toiminnassamme. Jo vuodesta 2007 ulkopuolinen asiantuntija on mitannut Landis+Gyrin kasvihuonekaasupäästöjä. Yksityiskohtaista tietoa analysoidaan jatkuvasti, ja sen pohjalta kehitetään uusia keinoja pienentää päästöjä. Kokonaispäästömme ovat pienentyneet jo 40 prosenttia.

Lataa kestävän kehityksen raporttimme.

Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskäytäntö

Landis+Gyrin laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskäytäntö varmistaa, että tuotteemme ja palvelumme ovat ympäristöystävällisiä ja tukevat parempaa energian hallintaa. Se tarkoittaa myös, että työntekijämme voivat olla varmoja siitä, että noudatamme tarkasti kaikkia terveys- ja turvallisuussäädöksiä.

Haluatko tuoda oman panoksesi kestävän kehityksen edistämiseen ja parempaan energianhallintaan?

Katso avoimet työpaikat ja liity tiimiimme!

Näytä avoimet työpaikat