Sijainti: Finland Muuta sijaintiSulje

Oikea ratkaisu yhtiösi tarpeisiin

Energian loppukäyttäjät ovat yhä kiinnostuneempia hallitsemaan omaa energiankulutustaan. Uudet langattomat teknologiat tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia sekä kuluttajille että verkkoyhtiöille.

Etäluentateknologiamme mahdollistaa erilaisten sovellusten ja laitteiden hyödyntämisen osana kuluttajan energiankäytön hallintaa. Esimerkiksi Landis+Gyrin kuluttajarajapinta (CII) tarjoaa mahdollisuuden kulutustietojen ja muiden valittujen mittaustietojen siirtämiseen loppukäyttäjälle reaaliaikaisesti, ilman viiveitä. CII yhdistää etäluennan ja kodin automaatiojärjestelmät ja tarjoaa kuluttajille uusia tapoja hallita energiankäyttöään paremmin.

Julkaisut

Pathway 08 – Smart Grid as a Service

Verkkoyhtiöiden liiketoiminta on murroksessa. Ne haluavat hyödyntää toiminnassaan yhä enemmän ja enemmän erilaisia palvelumalleja, jotka tukevat liiketoimintaprosesseja, pienentävät teknologisia riskejä ja minimoivat kustannukset. Millaisia älykkään mittauksen palveluita on olemassa ja mitä hyötyjä ne tuovat mukanaan? Lue lisää englanniksi.

Avaa