Sijainti: Finland Muuta sijaintiSulje

Miksi Landis+Gyr?

Jo yli sadan vuoden ajan Landis+Gyrin teknologia ja innovaatiot ovat auttaneet energiayhtiöitä vastaamaan alan vaatimuksiin ja hallitsemaan energiaa paremmin. Älykkäät mittarimme ja ratkaisumme tarjoavat verkkoyhtiöille ja kuluttajille mahdollisuuden parantaa energiatehokkuuttaan, alentaa energiakulujaan ja näin myös vaikuttaa ympäristön kuormitukseen.

Landis+Gyr on maailman markkinajohtaja sähkönmittausalalla, ja olemme etäluettavien mittausjärjestelmien johtava toimittaja. Älykkäät mittausjärjestelmät ovat olennainen tekijä entistä tehokkaamman ja luotettavamman energianjakelun varmistamisessa. Ratkaisumme mahdollistavat verkkoyhtiöille ajantasaisen kulutustiedon ja etäohjaukset, mikä on edellytys energiankäytön, energiatehokkuuden, kysyntäjouston sekä verkon suojauksen hallintaan.

Tarjoamme alan laajimman tuote- ja palveluvalikoiman, johon kuuluvat integroidut AMM-/AMI-ratkaisut, tiedonsiirtojärjestelmät, ohjelmistot ja mittauslaitteet sekä mittaustietojen hallintapalvelut. Yrityksessämme on yli 5 000 työntekijää ja 950 tutkimus- ja tuotekehitystyölle omistautunutta ammattilaista. Toimimme 30 eri maassa viidellä mantereella. Olemme sitoutuneet tuottamaan verkkoyhtiöille edistyksellisiä ratkaisuja, jotka luovat pohjan älykkäälle verkolle ja seuraavan sukupolven tekniikoille ja tuottavat hyötyjä niin verkkoyhtiöiden, kuluttajien, ympäristön ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Pitkä kokemus ja yhteistyömme energiayhtiöiden kanssa mahdollistaa mittausratkaisut, joiden avulla asiakkaamme voivat hallita energianjakeluaan entistä tarkemmin ja luotettavammin. Ratkaisumme auttavat verkkoyhtiöitä yksinkertaistamaan prosesseja, lisäämään asiakasuskollisuutta ja tuottavuutta sekä parantamaan energiatehokkuutta.

Älykkään kotitalous- ja teollisuusmittauksen, verkon hallinnan ja valvonnan sekä innovatiivisten palveluiden avulla luomme ekologisesti kestäviä, seuraavan sukupolven energiatuotteita. Landis+Gyr työskentelee yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa ja räätälöi ratkaisunsa paikallisten tarpeiden mukaan. Tarjoamme myös kuluttajille tehokkaat työkalut henkilökohtaiseen energianhallintaan. Paikallisiin tarpeisiin sovitettu teknologiamme ja ajattelutapamme tuovat hyötyjä niin verkkoyhtiöille kuin loppukäyttäjille.

Kuinka voimme auttaa sinua?

Energiatehokkuus

Landis+Gyrin etäluentaratkaisut mahdollistavat verkkoyhtiöille tehokkaamman verkon hallinnan, kysyntäjouston toteuttamisen, kuormanohjauksen ja kuluttajien henkilökohtaisen energianhallinnan. Näin autamme verkkoyhtiöitä myös lisäämään energiatehokkuutta.

Turvaa tulovirralle

Landis+Gyrin ratkaisut auttavat verkkoyhtiön tuottojen turvaamisessa tarjoamalla tarkat, luotettavat ja oikea-aikaiset laskutustiedot, jotka mahdollistavat laskutuksen läpinäkyvyyden ja tehokkaan asiakaspalvelun sekä verkostohävikin havaitsemisen.

Asiakastyytyväisyys

Verkkoyhtiöt voivat parantaa asiakaspalveluaan ja lisätä asiakastyytyväisyyttä, kun laskutuskyselyihin, vikaselvityspyyntöihin ja sopimusten hallintaan liittyviin kyselyihin voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti. Tarjoamalla mahdollisuuden henkilökohtaiseen energiankäytön hallintaan verkkoyhtiöt voivat myös syventää asiakassuhdettaan.

Kysyntäjousto ja henkilökohtainen energianhallinta

Landis+Gyrin henkilökohtaisten energianhallintaratkaisujen avulla verkkoyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen tarkkaa ja informatiivista kulutus- ja laskutustietoa sekä Internetin että kotitalousnäyttöjen välityksellä. Omien energiankulutustietojen parempi saatavuus ja monipuoliset tariffit kannustavat kuluttajia vähentämään energiankäyttöä korkean kulutuksen aikana, ja kysyntäjousto-ohjelmien ansiosta verkkoyhtiöt voivat pienentää ylikapasiteettivaraustaan.

Järjestelmien integrointi (IT)

Jotta pystyisimme vastaamaan verkkoyhtiöiden yksilöllisiin tarpeisiin ja voisimme taata saumattoman yhteensopivuuden toisten IT-järjestelmien kanssa, ratkaisumme on suunniteltu mahdollistamaan integraatiot toisten valmistajien laitteisto- ja ohjelmistoympäristöjen sekä erilaisten infrastruktuurien kanssa. Näin voimme tarjota joustavuutta.

Jakeluhäiriöiden hallinta

Landis+Gyrin ratkaisut auttavat verkkoyhtiöitä minimoimaan jakeluhäiriöitä ennakoivien verkkoanalyysien, verkon toimintaa parantavien automaattisten jakelupalveluiden, kuormantasauksen ja kontrolloidun kuormanhallinnan avulla.

Tietoverkkojen automaatio

Landis+Gyrin etäluentateknologian avulla verkkoyhtiöt saavat mahdollisuuden hajautetun tuotannon hallintaan ja verkon tasapainon ylläpitämiseen. Teknologiamme avulla verkkoyhtiöt voivat ehkäistä ylikuormitusta sekä vähentää jakeluhäiriöiden määrää ja kestoa hajautetun tuotannon lisääntyessä.