Sijainti: Finland Muuta sijaintiSulje

Visio

Rakennamme tulevaisuuden älykästä verkkoa ja älykkäitä yhteisöjä

Integroitujen energianhallintaratkaisujen maailmanlaajuisena markkinajohtajana me Landis+Gyrissä uskomme, että älykkään mittauksen käyttöönotto ja älykkäiden verkkojen kehittäminen on muutakin kuin energiapolitiikan kehittämistä tai pelkästään energiateollisuutta koskeva ilmiö. Kyseessä on laajempi trendi, joka johtaa kohti digitalisoitua yhteisöä.

Etäluenta ja älykkäät verkot ovat älykkäiden yhteisöjen rakennuspalikoita. On kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmästä, jossa yhteisöt pystyvät ylläpitämään ja nostamaan mukavuustasoaan sekä samanaikaisesti pienentämään energiankulustaan merkittävästi. Tässä konseptissa sähköntuotannon infrastruktuuri (perinteinen ja uusiutuvan energian tuotanto sekä mikrotuotanto) yhdistyy tieto- ja kommunikaatioverkkoihin ja -järjestelmiin, sosiaaliseen infrastruktuuriin sekä kotitalouksien energianhallintaan ja älykkäisiin laitteisiin, joiden avulla saadaan aikaan energiatehokas, turvallinen ja toimiva yhteisö.

Etäluennan laajamittainen käyttöönotto on näiden kehityssuuntien ja älykkäiden verkkojen kehittämisen perusedellytys. Älykkäät jakeluverkot ovat kestävän kehityksen ja tulevaisuuden elinehto – niitä tarvitaan, jotta uusiutuvan energian tuotantoa voidaan ottaa käyttöön laajemmassa mittakaavassa. Landis+Gyr on kehittänyt asiakkailleen Gridstream-ratkaisun, jolla helpotetaan tulevaa siirtymäprosessia. Gridstream mahdollistaa verkko-operaattoreiden ja jakelijoiden liittymisen osaksi tietoyhteiskuntaa integroimalla älykkään mittaustekniikan laajempaan ICT-kehykseen. Tuloksena on digitalisoitu, monisuuntainen energianjakelu- ja viestintäjärjestelmä.

Olemme vakuuttuneita siitä, että älykäs mittaus muodostaa pohjan perustavanlaatuisille muutoksille, joita on odotettavissa nykyaikaisten yhteiskuntien tapaan hallita energiaa.